Vyučujete Informatiku na prvním stupni základní školy?

Chtěli byste osvěžit výuku hravými pracovními listy?

Vyberte si z nabídky autorských pracovních listů, které sama používám při své výuce informatiky.

Listy vychází z nového RVP a rozvíjí digitální kompetence v oblastech:

Data, informace, modelování

Algoritmizace a programování

Informační systémy

Digitální technologie

O mně

Jmenuji se Kateřina Polreichová a učím informatiku 4., 5. a 6. třídy na Základní škole ve Štěnovicích.

Snažím se své žáky připravit na život mezi technologiemi, internetem a sociálními sítěmi.

Poněvadž k informatice v podstatě neexistují učebnice a obor sám se velice rychle mění, připravuji pro své žáky šablony a pracovní listy.

V případě, že potřebujete pomoci s náměty na výuku informatiky, probrat stažené materiály nebo mi poskytnout zpětnou vazbu, napište mi, prosím, sem: polreichovak@skolastenovice.cz

Slovníček pojmů seznámí děti s nejčastějšími pojmy ze softwaru, harwaru a dalších technologií. Přikládám i několik tipů na hry a aktivity, jak děti s pojmy seznámit.

Vhodné pro: 4., 5., 6. ročníky

Objednávejte níže.

Listy seznamují děti s funkcí několika důležitých kláves. Naučí se je nacházet na klávesnici a vyzkouší si jejich funkce. Přikládám několik tipů na hry a aktivity, jak dětem pomoci s procvičováním.

Vhodné pro: ročníky, které s INF začínají

Objednávejte níže.

Pracovní listy, kde si žák hravým způsobem procvičí a seznámi s algoritmizací (krokováním). Zkušenosti pak plynule použijí při programování jednoduchých robotů jako je BlueBot nebo BeeBot.

Vhodné pro: 4., 5. ročníky

Objednávejte níže.

Listy k výzdobě třídy informatiky nenásilně vzdělávájí žáky. Obsahují nejčastější klávesové zkratky, ovládací tlačítka aplikace, „seznam“ dovedností, které by si měl student digitální doby v rámci Nové informatiky osvojit.

Vhodné pro: všechny ročníky

Objednávejte níže.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.